Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
122512620 V1.018TpYWjfBwmMsFT6Xk9MWrzwNhUzFxtUyJ2233
221160971 V1.13G3yWGZr9DotQXSdpchGKgyMKWQgqAk1gD216
322697784 V1.11M6JHvsvw37pZ1Vz4ysYUAVtGkBhUYAbaV23
41618999 V1.01Db8dWVBKeMrTuvWmUfuzGU7D5ehAeJjzh111
511970410 V1.115YjxikXLPQC2fxRTByc9QQyFKZc6vxrMv110
612673750 V1.016cqpwaihR2KdrjBYYymNAdFUfM1YYxHgV14
712709662 V1.214gsbEwsPAXZaNSRzLQoigFi6M2haLuir513
812715428 V1.11Q3PK4BM8cjkjxpMvreDKKJ1pAqBiwXWFT13
912711069 V1.01BVA5UvCnxBBGy8JmCwdLMxXFP3dYw6s3d12
1012632323 V1.11AsuFw3KAHdF127ps2MGU58P8c8NweLFhf12
1112623593 V1.1114ywJqvDwiCm77hBhQ82MbKNJktQLTdCx12
1212660526 V1.1198f3XHn7P6Nsrw9LC7cpsdF5RjHatjfuz12
1311052105 V1.21GjG9Bakf7Ug3QdBhLAz1VFCGuG11Dihcb12
1412646364 V1.11NjNE6Bk6fL6NnRzJchtg9da9WXfEVgMra12
1512518439 V1.113imwYmQK18AMdWWfbnbnUsMU3dKW1CeMn11
16116402 V1.21569Ca9suKFtKfuSjg62wjaDvJDZXzPzcK11
1711455546 V1.01JNPVDYcAytBd1HdKRuqiokyuK7deXxHsS11
1812413501 V1.014g3wxa9CGHm4xChdWF4rCvbaEPmXiE6pu11
1902708739 V1.11J3mHuvsWrsXbArMqLvuGJaKE6N9hTZLNV0350
2002250506 V1.11796zybbjnUk5mtmsNvxcn9SVorxAeMpBM0292

Leaderboard scores updated realtime.