Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
132824805 V1.11HRCrZfDqUdqninrQ3pU4RQ2XQcmzFCPA3312
222834455 V1.11Q7zuMKQ5Xcqc2fdUxE8ofmEzGCAb99ZgX25
322809026 V1.13299GRFk2y2DMbj77EYpiAXCe6A4cPQvhB23
412832872 V1.11EDA3CqVrHZ49hW9Nv11s5ZMYTS95S8L9C128
511903384 V1.11EgGsABFttwRhxeehXSMGVa3nNHuDsKpAh19
612834570 V1.21H7z1twvYxoViZjYrLoLcMFdunmtu1PjnG13
712769205 V1.119mC13rEMFoez6eM7gQ7vk4SJq6NLQ1Mj512
812833319 V1.019A5GeBHXhGKNNfVRQ5YsStpkLZZrMNbJr11
912750606 V1.11NdtDdcY3CJb5M7PJZt7m7CZSsWaxdomqu11
1002835796 V1.017cYyhZxUhs4bBMTeUSCJFYXAV6SdW4MpM0255
1102512620 V1.118TpYWjfBwmMsFT6Xk9MWrzwNhUzFxtUyJ0194
1202325893 V1.1332D7nvo4vUthj639pCLaNAQyu9MWfr7Qf0138
130106365 V1.11L51tpUYLExdqfKhXmPrvmaoqyz7XXuKyw0115
140992474 V1.13GuSLh84g33MiJmNA9z2Z7krspa9bHcjhK0101
150981260 V1.11N62JPyaa5vSaUv1MjPoryasxMBGdYrDEz061
160631104 V1.113PphvqU1AVnM7vZAX4FUroGeLrr7SxgLJ061
1702819183 V1.013Eq6GTXpea7ZPF3KYrT9BUyxGPUwnJQ6f058
1802819931 V1.03E5P9Y84gVUsBmxFYaYfx2yXWgDe2PrAHh053
19011806 V1.217mfxREspxsBBBCmgiAYXARQZyhv6HKYAZ050
2002301027 V1.018AEApnkQnJkYY5kMSZ1sftU3o81ouJUZX042

Leaderboard scores updated realtime.