Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
103376267 V1.131vkheKfkWxSw7AZ6hitfS4uohAMF82dG9030
203502037 V1.03P9BToGrCLnsroeyLEoCtEqLFNRfXp4EXb026
303487129 V1.03A3ggDZ8bRF4sFDcGPHLP7JpBYu8CYNF1Y019
403510296 V1.03JpjnWbwg1dmkC8Yd5ch69V1hzFxx4SXLb015
503501068 V1.01JCYfbRd5H6RkoSEB5MHzQAyy7u3VTzxjf014
601583247 V1.11PhGpeFyNwbrp34gDmvRnNvdY6PqgqjFcg012
703507907 V1.015zh4gJeZ5D3L1sA4HZALcWx2TSZ4dzr4D010
803354103 V1.113tdTgVJwjy9xTDPL9b8gdqYn1mFGzasB409
903507399 V1.01MoQDgEtpeJ4HzVoFBKaBRQY41zyXaBUYv08
1003509896 V1.03Pv8SCcmkejz7ix3oqYBFvs4xpijYyaxiT07
1103466417 V1.01BRXvnbknWTBtjtWoJdNRuHRXRt61jAFE406
1203118847 V1.01GecJhnxxKC5wKqVMPgPjNp18sXj8RbWcL06
1303510444 V1.036yhZV1pdjgtYDHxMToKcVCufWgyLvqr3506
1403510936 V1.031iy9F6MkJdTkFt59Nr2NHtbxz4vb3veAL06
1503510918 V1.03GVz3KC7ugxuutDRvtyySTW3YBuccbBWbe06
1601171459 V1.01NuLdgxLUSTaDbEXkGRs4XWxxa5eedYyC106
1703510961 V1.03CZLMRqxfMN3mTZ72Qzg4yPzjZvkBL8GWG05
1803511032 V1.03D3TRk8PeMZLmGGPtxvwZ1Gu9UaBgs3wia05
1903510953 V1.03H7KA4Snw1wkGgHLziHYKA6ede5E8Kq5BM05
2003510969 V1.03Kv9YDGxuQNf2ZtEcoAPRARAmYstDRqjYN05

Leaderboard scores updated realtime.