Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
113347646 V1.23QbbVvRrKJbr1UbWFXvT1Z1bBJjV7yaiEH116
202315282 V1.11LGN3UQtzj7TLCQ3womwpz3gwyHJJMnt9R092
303352319 V1.03ESjF7iZQYTFxKQLdKNh6bWLS4GPBBogUv060
403100530 V1.11B1MxjrNC3ZaARTCtxBzRRrRCnmvsZzJru053
50981260 V1.11N62JPyaa5vSaUv1MjPoryasxMBGdYrDEz047
603363431 V1.019MCHSNbFTXVKJsBTJobhqE93WQddteMbc047
703366402 V1.01M8jNxywuZtLWGL4UBNDNSFUEemBvthuEv043
803353144 V1.035GpVcR7PrLBzWrnFHc8jouKXAmKeJxDpu039
903327702 V1.032zZWECpBL38eq7xCeh9nbZU1MVnnrFkyr023
1003364410 V1.03QSvnrrbmQgQ3w3r2XNExA4LaSSsE7eyJ2021
1103358642 V1.032ctXQzZtSJ29bfwCD5AN7tkKFS1qGvTkE021
1203331287 V1.03CJdFzqo6tdf3niRDAAqCXYDj7ezH92yBR021
1303318488 V1.1192umwp4XRSHgAikKVfAMwXaQrK3PkUuVe021
1403292065 V1.03333vZXvBs6ZZAUf2v6oe3YHrdvXDU5mYD020
1503349906 V1.03JTiFzfhhi26ACPE6ujiiDxkxx5VHcucLN017
1603367220 V1.018tTELAi1f8hrd47mq97fj32m94e8iJAaN017
1702724404 V1.03M6i7nx4LEBPkP71jrUBKiLdo7cZE8i313016
1803366604 V1.036Z2bF41MhVwuSzrYZKkStsKY2cudZRVnx012
1902272154 V1.11GNL1gCWbQzJ63YTUJnjyTwXjsCT3nKMjL010
2002875958 V1.11EtGnSRkJQYDu4J55BoCybdXfCgFKfWBxV010

Leaderboard scores updated realtime.