Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
141565794 V1.2153UDAhVtNxcr9LJBaXGpY3L1cs9iQrpde44
231707209 V1.313Hu2kCgzn4rmMURo2t4CAeQKNv11fLf94314
331707365 V1.31D9izW7MerwG8V2HC8tvYbvYR3WW2XM15R313
421374182 V1.219gemWchR6tmr7M5xNf3BLao8n6r4sKEyd216
521662408 V1.219oCVFqeyRfhDq24NGG7YXmynP9cmRPFxn26
621440837 V1.217JEBjiC4JyUA6UBhJmetAy9YXfidZwq6622
71817906 V1.215bngNLPabTzFTcZAFYhU3tJ6qPRy7HmSP167
811542238 V1.11BkR8T88hpdt3fgVaVuvr7ueQZ35ULtTUj116
911705247 V1.013rNtZC4uPfJ8miPbNupcnFwqXNdpRFDBN19
1011698374 V1.01LqDGBnnEzVmnBgQLnGar2ZA7ByBaZY7ZZ19
1111528298 V1.01U95scJbYM53p1maPDq4xQjHTsMC24hit15
1211707304 V1.21D66AFF7cEUrdvALiXuk9W2sNCn36CUntn13
1311711705 V1.01JWKxM7yjV7A9U3DrxMUEE5LAoYtAPPtZJ12
141906398 V1.11BJNbxwSa5e6tqRAFtzzyRMQR9TMjToGTU12
1511707515 V1.215oooJDzWzEtsUkvCRrZrY9vww4HefYMW512
1611621596 V1.21A2G2ieGy2xK7TpnzmdJ8w2umsnJsZxFEy12
1711701292 V1.113PisaiEgKavxWnUYfphxhATLb2Wp7D5N712
1811654542 V1.11LmBCDFjJG34Y9H8CbtnnH3E81rkoAgrLB11
1911675363 V1.215ETkFq4wKBFFiRFuMAiTbd7JcB6yRJNGi11
2011692087 V1.013sV5D8p36C7L8SrpySrMkGN4ZrPsDv4db11

Leaderboard scores updated realtime.