Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
153120256 V1.1346jEQJ4tphSxUUz58j8AcM5RV1XUY8qYC530
243121940 V1.21Jx8QkUZ4emUgiAMW376RhrxrGzKZcDG7Q416
333119693 V1.03QUFD1DDvVvia1rFgHLnHx1CfSVCNk4p3H370
433120289 V1.13EYKrnKGv4nXS7NUKVNcKfgmPUFMwdLhaW39
523119844 V1.018nXmc2VaftUpW7AMDBpFBhY6Fvjir7EGb221
623123659 V1.01DbbvQL8TFnbm8X9mXBFH4cWb5ue1UwEEp215
723120236 V1.13JQyRx5Jat34LwWauY2rzHQ42JTSPuEuXA26
823109903 V1.13AaQBHvw1ppmMjsJme1MnNxuzfrqqRvoQs22
91722561 V1.11Q5E5TH1NNwpCrZKY1a1JTXxmJcjf16Lhs1182
1011160971 V1.13G3yWGZr9DotQXSdpchGKgyMKWQgqAk1gD158
1113115617 V1.03KGFVGLg594sNPtPtgNMdSBx3sq8rgXwr1123
1211635252 V1.21GvM73oyC5mMVEATbUzMeEE3D19khJJ1fj17
1313116712 V1.03PSMs1cAEXuGLnsbnHXGaP2i8e2EnBMiwo17
1411662445 V1.11AgcFZ3s31JUPKmd7PoP97hfqBEtEqPhBU16
1513095030 V1.1122zw3JdNYA7Mp4pvcGdvMdVFuoLMnATpT16
1613117841 V1.01CVEuRo7manYrH5bvUsvwLRmX1UPYHfEQg15
1713120208 V1.017SXNwJrHrwcREuoEsLLfpCZzzufYks34y15
1813113098 V1.13C7HLsnLC3KhW2rj6Ksf6V7VwGtS5yAiUQ14
1913120617 V1.115ZXQNb1pKqxJYcEt4cGoBAhFcNg4WZN3Z14
2013122379 V1.014tpx7odHGpqMpwYMwZLcLJPPVKNjVYHST13

Leaderboard scores updated realtime.