Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
103569189 V1.038CJgXM5KVL85mw3QgQ8hcZ4rMEegYi3ud0282
203561705 V1.01GHPp8Ysc2v69GX23W2mpXuKuu2THv6zVW0256
303569891 V1.03AaUMkgyWoGQurfik9JKAG8S9Uk8pdFKed0200
403558152 V1.03Hgwpe89pe5f5uovMMrEgEuXRitrzr7x7p032
503568571 V1.03J8LBLkwqo2NpRnoKM2Cfmo6xwg9LYv1RN025
603517700 V1.013MD4DETB3z92GwT78FS9hqQGuBkRf4utS025
703557737 V1.23FTUsbWPiffivrQB2D83HDZ52HLc2EVgjN016
803542671 V1.01EXCmnrTvohJwzymCufkLqw6zVrNvhApQN014
903370902 V1.11KYzYmF5sLUFKxZ86u9TBVuTbEvFGPLUkH014
1003323742 V1.0367abxsDmJHdRvWbJT5mMZxDYc95bbdizu012
1103522716 V1.015145jbh868Mwdqs62MLeFjHkK4En25A6F010
1203567917 V1.0189M8FL4kf1gddkLYtaDL5H7qRbfajDpNC09
1303550456 V1.03AiF9wpH5yUeeEDeNLJzsTY6QQcegPwfvr08
1403570635 V1.032T9gPR1Bpoko9VBN1nsDCQZt6BgEc48hd07
1502244506 V1.03Huit8VwRvku9o5f9TZWYf7HtcRvLDDksh07
1603430138 V1.032zdo6T8QakbAg27GLbFj7PWhhKDtG5Nb406
1703257813 V1.012xyVkW37UjreDgSeLfvWfp78QvLQABsVu06
1803572477 V1.01CCNyDbUbiDXdKKDpTExrygEqexhdZeccQ06
1903427073 V1.018X7FQabBVEs7scGxBvpypGrvcL8iEUMeM05
2003523471 V1.01PWzj14nFDMiN4FdPzEsFgBz8o5VejJXV405

Leaderboard scores updated realtime.