Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
192343941 V1.11MjLSeSPZMWPKejoPPrAQg9upUDcDEzgtF910
252416465 V1.11BEpx9zMbT3qwgTpfwRm5EmwsaouDsTSV255
342404467 V1.11Gho1BnmnmrCJ8mkoSyPBGrtT9gSm4vVVv44
44816321 V1.11CC46hfNf9WiWxZHq1Cfy1Z7kx4a8mBeVS44
532413524 V1.11LYJgkh7L4fna5cns7nvXWTr4mRNzUhJgn353
632369942 V1.115ipyhap4bbfFYiTkW7QFUD3TmjzhEzDjM344
732393788 V1.11MXfwfYTATQpoeC6ib6P1YnJ3BSARcWdK938
832409068 V1.11Ksn77Lv5vj1x5fxGPHkaAexCc2bEiyJmF36
921160971 V1.13G3yWGZr9DotQXSdpchGKgyMKWQgqAk1gD255
1022405289 V1.01fPxr9ZBmBAjtG57fGAKd6tdLUDgguB4N230
1122380087 V1.01KW9XhMTqK3DSHPKBMiBjBSkYKRSxchyue211
1222416040 V1.113sEUMKWnNieBE5rBEcbcXFhfNua7uAo6h210
132883737 V1.21Q8Autxp8uU6d8gtMNyfMBj6QEyxjE7pYn26
1422372822 V1.119AVxsfJ1qQiUEspaVSVP1jpjHHBoMrBdR25
1522410168 V1.11NwuZ1BpwjMYvadAUKkqtmKcNCdrecyLbb23
1622368393 V1.215BBeD79ASahmxBJ2fBKrfLDH2gPPvubdf23
1722426764 V1.11Md2Sbka9qrnNeDi4dqsYWpn2Wc4QFJXhX23
1822391564 V1.01GtBPfAXjvDDS9Cv2bMJjtx9rRiyw8FEvV23
1922419771 V1.119mFS5WUvY4rBQV6oF5YkzszPkTsZX9YE422
2022398701 V1.11DQxy5yQWjbBoJ8WmjcuVpPwaUt4aA5xNs22

Leaderboard scores updated realtime.