Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
131912968 V1.21Jvb8NWLnecaGUZbPkRzAYhGtT35VRLiBL322
221884396 V1.21DvGPvnnUArSMjdojm1y6gZDUJBfCPbWZq22
311367859 V1.013ZrJndoPAfDD9Nj7hsgoWMiGim8UWxPuh12
411902082 V1.13GEP3DjJ6CDwjeRHZfXtEzCGmzFa7tSUcZ11
501934135 V1.01CctpuC9wmbQTkmzRLcDSezLuZxoNkKT5x060
60856353 V1.11GwmhEHn48DZMyfta8PM4F51TtKBDsq2BM057
701907413 V1.01LdfPFotXu2LZunmctHZ1izfuoP9F5pRwo039
801922132 V1.01DdWw8pqppBCRyTnXZkbLLj9q6FQiFr9gw036
901374648 V1.21JaZTknRJDsm6QSteXyWLpTh1xys6sndqx025
1001932200 V1.01KeVPQsdVYiN2UjNJUDBVKGz2RscwBeXs5023
1101897867 V1.11Fiw6FJovHb1jBmWggdNiyMTJHdiNyjH9y022
1201922563 V1.014qXGTofb8tE68EhDsAKFeuQ2cEKYT1TRQ020
1301360604 V1.21KYdSyzDrnUfFHsEVkkx6WEet97v96z9ZW014
1401928987 V1.01NR3cMWrVkJ8CXSb8GCY1LwXDExTcUYLsF012
1501930281 V1.01CVxaEff7xvrBQdefKF5FqeAWLd5rZBjVN010
1601171459 V1.01NuLdgxLUSTaDbEXkGRs4XWxxa5eedYyC109
1701406291 V1.01M33Y96usKyycjf44oVHJZ3HXvqtWm2RP209
1801367672 V1.01MkeVB3gYnWo5AvVFCs9kvEnKpbBVgAxu309
1901661666 V1.21EVsE6opvm3yQH9ZiMMVKRGE5WgUiSpJ6c08
2001914357 V1.01Go8fuYiSzQgX8fESRXU87fzs2StRvVcsw08

Leaderboard scores updated realtime.