Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
103641200 V1.01BTWptqkMRoztvyf2hVp2WaeDjeKk737vM080
203646787 V1.01PQ1jk4vEF2E5Pj4jQPjwj3u2iNjBZqG83035
303638594 V1.11PeaFRLqB7dwjrajt8JZ68XoKBnSuo8ZtG025
403648854 V1.03PQDM1ZhxoekfsWn2Wzz7ayVzMSxjzsaxS022
503646124 V1.036Vo9jx4r4pdv6xu3KZDuXQx6zLsbrK8Eg015
603644895 V1.01AmwmrHjRAN4tNfQUkZmWdieButUdrN8Hs012
703638623 V1.01Ezq97QkS3H4WfBWj3srnkxxtLMyiVg28Z012
802452876 V1.118Xnbozt6xUkGwK6i2r7Dakkm1Sixp8uki09
903645309 V1.013QkrPrkQ1AkhJ2RG5NCRZCc3RiR1MWw4P09
1003647645 V1.038zAun1GjLR2N89fzPLj3YtPmCGtU9Ya9J08
1103496602 V1.21DLdZ6w4kDnyaQu1uvkthcyh3oiuvKKNap07
1203639686 V1.01M9rrLJTbHfQYSBejtHDeky6Qi4kReyKzL06
1303648651 V1.01G6ygkoJsEAKLkh8gJJzVQHZb3Hu6WLmaW06
1403648710 V1.01FHxnBcK642w8FZvHSzsccpSbpGz75sBBF06
1503648417 V1.01JGeMqvSDZ62JBcdt7p97qaXN3AJ1Tv5ot06
1603648705 V1.01GGuPmDYY1Zind8xFo2PKgJUsAKYBBjNTR06
1703648907 V1.014DwJpgJWLkrQshFiwHZD1HP4cSv638SaL05
1803648916 V1.01GyJNTm2WfbUzUY72vEMod2ve29qUfPqhu05
1903648905 V1.01ANT7m9tycAcTVAMEtHLTK6aSXVps1y58M05
2003648912 V1.01HmeZMjNY7VJ1mGWg5pcR3Toy3ShVFsdLZ05

Leaderboard scores updated realtime.